Domača obrt Cvitkovič Domača obrt Cvitkovič Domača obrt Cvitkovič Domača obrt Cvitkovič

Domača obrt Cvitkovič

Z obiskom domačije Cvitkovič se boste preselili v čas, ko ljudje niso tako hiteli kot danes, v čas ki vas bo popeljal nekaj desetletij nazaj. Spoznali boste predelavo lanu, popestreno z ogledom dejavnosti in izdelkov, ki so vsaki belokranjski hiši dajali domačnost in toplino.

Naučili se boste tudi pisanja belokranjskih pisanic, ki slovijo daleč po svetu in so najbolj značilne prav za kraj Adlešiči.

Izdelki, ki jh ponujamo imajo certifikat kakovosti domače obrti.

Kontakt
Nada Cvitkovič
Adlešiči 3
8341 Adlešiči

m: 040 730 504
t: 07 30 70 028
t: 07 30 70 219

e-pošta: nada.cvitkovic@siol.net